Logo CMC Supply new

Mực Phun Xăm – Bột Tán Màu
Bài viết mới
Mực xăm môi có bị nhiễm chì và có độc hại không?

Mực xăm môi có bị nhiễm chì và có độc hại không?

Xăm môi có bị nhiễm chì không là vấn đề mà không bất kỳ ai có thể biết rõ được. Nếu việc sử dụng mực xăm chứa chì với hàm lượng vượt mức cho phép. Sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, kể cả tính mạng của người sử dụng. Bởi vậy, […]

Facebook Messenger